Aktualno OG sada Ogulin

U posljednja 24 sata imamo ukupno 152 nova slučaja zaraze

Epidemiološko izvješće:

U posljednjih 24 sata u Karlovačkoj županiji imamo 86 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 (PCR). S područja grada Karlovca 64, Duga Resa 1, Ogulin 7, Ozalj 4, Slunj 1, Barilović 2, Bosiljevo 1, Draganić 1, Lasinja 3, Tounj 1, Vojnić1 .

U Karlovačkoj županiji ukupno je do sada oboljelo 7989 osoba (PCR).

U posljednjih 24 sata u Karlovačkoj županiji 66 osoba je pozitivno- brzi test za detekciju antigena-Karlovac 20, Duga Resa 18, Ogulin 1, Ozalj 10, Slunj 5, Brilović 3, Bosiljevo 1, Generalski Stol 4, Kamanje 2, Netretić 1, Rakovica 1.

U Karlovačkoj županiji u posljednja 24 sata imamo ukupno 152 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 (PCR+antigensko).

Stanje u bolnicama:

U bolnicama Karlovačke županije hospitalizirano je 66 COVID pozitivnih pacijenata (OB Ogulin-18, OB Karlovac-48). U posljednja 24 sata novoprimljeno je 7 COVID pozitivnih osoba ( OB Karlovac), a otpuštene su 4 osobe(OB Karlovac). Na respiratoru se nalazi 7 COVID pozitivnih pacijenata. U posljednja 24 sata preminule su 2 COVID pozitivne osobe (OB Ogulin-1, OB Karlovac-1). Riječ je o osobama starije životne dobi: ženskoj osobi 1937.godište i muškoj osobi 1950.godište. Od početka pandemije u bolnicama Karlovačke županije je preminulo 319 COVID pozitivnih osoba te 28 COVID pozitivnih osoba po izvješću mrtvozorinika. U samoizolaciji/izolaciji se nalazi 9 medicinskih sestara/liječnika, 2 ostali zdravstveni djelatnik te 4 nezdravstvenih djelatnika.

Stanje u školama:

Stanje na dan – utorak, 30. 3.2021. :
Broj pozitivnih učenika OŠ: 33
Broj pozitivnih zaposlenika OŠ: 15
Broj učenika u samoizolaciji OŠ: 360
Broj zaposlenika u samoizolaciji: 22
Broj razrednih odjela u samoizol: 15

Broj pozitivnih učenika SŠ: 39
Broj pozitivnih zaposlenika SŠ: 9
Broj učenika u samoizolaciji SŠ: 247
Broj zaposlenika u samoizolaciji: 10
Broj razred. odjela u samoizolaciji: 11

U odnosu na ponedjeljak :
u OŠ: 1 pozitivan učenik više i 2 više zaposlenika

u SŠ: 3 pozitivnih učenika manje i 2 pozitivna zaposlenika više

Izvješće PU Karlovačke:
U samoizolaciji se u Karlovačkoj županiji nalazi 588 osoba.