Aktualno Županija

Pet intervencija

U protekla 24 sata ŽVOC Karlovac evidentirao je pet intervencija, od čega su tri požara na
otvorenom prostoru na području Kamanja, Rakovice i Vojnića. Na navedenim intervencijama
angažirano je ukupno 17 vatrogasaca i pet vatrogasnih vozila.
Od ostalih intervencija, vatrogasci JVP grada Karlovca gasili su požar na odlagalištu
otpada, a DVD Slunj bilježi intervenciju otvaranja stana.