Aktualno OG sada Ogulin

SKG nastavlja obnavljati i uređivati zgradu mrtvačnice

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin nastavlja sa radovima obnavljanja i uređivanja zgrade mrtvačnice, na centralnom gradskom groblju Sv. Jakov u Ogulinu.Mrtvačnica je izgrađena sedamdesetih godina prošlog stoljeća i evidentna je potreba sanacije krovišta, stolarije i fasade.

Nakon uređivanja uredske prostorije za prijem stranaka, zamjene vanjske i unutarnje stolarije, nastavlja se sa sanacijom fasade na tom dijelu, obzirom da je stara fasada već počela otpadati. Paralelno s time uklanjaju se stare betonirane staze i postavljaju ploče, postavljanjem podloge sa odgovarajućim materijalom koji će omogućiti zaštitu od vlage.

Unapređivanje kvalitete komunalnih usluga i rast komunalnih standarda smjernice su kojima će se u narednom razdoblju posvećivati posebna pažnja, a nastavak sanacije mrtvačnice samo je jedan segment tih nastojanja.