Aktualno OG sada Ogulin

Završen projekt “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”

Dječji vrtić „Bistrac“ prijavio se na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za projekt Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Provedbom projekta uvela se mogućnost produljenog rada Vrtića za roditelje djece koja su izrazila potrebu za istim. Projekt je potpisan 24. listopada 2018. godine u trajanju od 30 mjeseci. Projektom su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 855. 225, 29 kuna, a partner u projektu bio je Grad Ogulin (osnivač Vrtića), rečeno je, među ostalim, na završnoj konferenciji održanoj povodom kraja projekta.

U okviru ovoga projekta zaposlena je odgojiteljica predškolske djece, voditelj projekta, te tri vanjska suradnika. Tijekom projekta provodila su se dva dodatna programa odobrena od nadležnog ministarstva te se razvio treći program (sportski) koji će se provoditi nakon završetka projekta.

Kraći etno program provodio se dva puta tjedno, a cilj programa je razvijanje osjećaja poštovanja i interes kod djece prema hrvatskoj predajnoj i tradicijskoj baštini, te poticanje očuvanja vlastitog identiteta.
Program engleske igraonice također se provodio dva puta tjedno te je cilj razvijanje pozitivnih stavova i trajne motivacije za učenjem engleskog jezika i upoznavanjem kulture različitih područja gdje se engleskim jezikom komunicira.
Treći program Univerzalna športska igraonica namijenjena je djeci predškolskog uzrasta gdje će se djecu kroz igru i zabavu uvesti u svijet sporta kako bi poboljšala motoričke sposobnosti te se povezala sa zdravim načinom života. Program je osmišljen od vanjskog suradnika te verificiran od nadležnog ministarstva.

Sredstva dobivena za potrebe Projekta utrošena su za nabavu didaktike, potrošnih materijala, edukaciju odgojiteljice, plaća zaposlenika i promociju projekta.
Zbog nastale epidemiološke situacije igraonice su se provodile u skladu s mjerama HZJZ, međutim polaznost djece se smanjila. Projekt završava 24. travnja 2021. godine.