Aktualno OG nekad Ogulin

Prošlo je 30 godina od osnivanja Narodne zaštite u Ogulinu

U nedjelju 25. travnja navršilo se punih 30 godina od osnivanja narodne zaštite u Ogulinu. U prvim danima u nenaoružane dobrovoljačke odrede Narodne zaštite upisano je 3820 osoba, starosti od 18 do 60 godina.

25. travnja 1991.na temelju odluke i po napucima predsjednika republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana Međustranačko vijeće općine Ogulin na sastanku s predsjednicima mjesnih zajednica donosi odluku o upisu u nenaoružane dobrovoljačke odrede Narodne zaštite.

04. i 05. svibnja 1991. vrši se upis građana u nenaoružane dobrovoljačke odrede Narodne zaštite, organiziran u 18 mjesnih zajednica i tada je upisano 3820 osoba starosti od 18 do 60 godina.
Istovremeno se formira zapovjedništvo odreda Narodne zaštite na razini općine, te se u svih 18 mjesnih zajednica imenuju zapovjednici kao i zapovjednici po ustrojbenim postrojbama. Zapovjednikom odreda Narodne zaštite postaje Dragan Luketić, a dozapovjednikom Josip Ceranić te se pristupa  organiziranju osiguranja u svim mjesnim zajednicama naše općine kroz seoske straže. Pripadnici organizirane Narodne zaštite te pripadnici MUP-a osiguravaju objekte od vitalne važnosti za našu općinu napravljen je prioritet objekata koje treba osiguravati: trafostanica u Žegaru,  vodospremište u Ogulinskom Zagorju, rezervoar vode na Bitoraju, brana na jezeru Bukovnik, most “Vražji prijelaz” u Marković selu, asfaltnu bazu u Puškarićima, vodospremište i ribnjak u Turkovićima te dio ceste Ogulinski Hreljin – Kučaj, te ceste Ribarići – Šegani, HE Gojak, PKS Slobodu, sve prilaze Ogulinu, te mostove i objekte javne namjene u općini.
Po mjesnim zajednicama se pripremaju drvene zapreke – barikade i čelični ježevi. Vrši se nabava i izrada protuoklopnih eksplozivnih naprava, dobavlja se veća količina protuoklopnih mina te razrađuje plan minskih polja. Na svim glavnim punktovima u gradu postavljeni su zaštitni grudobrani od vreća napunjenih pijeskom.
Pripadnici odreda NZ nastavljaju osiguravanje pravca Josipdol – Modruš – Vojnovac – Plaški – Saborsko – Slunj te potencijalnog žarišta Dubrave, Ponikve, Prtenjaci, Ljubošina, Gomirje, Brestovac, Potok Musulinski, Jasenak, Drežnica te pravac prema Trošmariji.

Uz osnivanje nenaoružanih dobrovoljačkih odreda u srpnju 1991. se okupljaju lovci na području općine radi formiranja skupina vodiča i izviđača, koji će prikupljati informacije o pokretima neprijateljskih formacija i jedinica JNA.
Na inicijativu zapovjedništva NZ u to je vrijeme sredstvima u iznosu od 144.800 hrd, koja su skupljana od mještana po mjesnim zajednicama te od ogulinskih obrtnika nabavljeno 12 prijenosnih radio uređaja “Iskra” u ukupnoj vrijednosti od 220.000 hrd pomoću kojih je omogućena bolja koordinacija i suradnja između MZ i odreda NZ.
Naredbom od 30. srpnja 1991. ministra obrane RH dr. Šime Đodana, i u našoj općini, nenaoružani dobrovoljački odredi Narodne zaštite formiraju se u poluvojne formacije, te se osnivaju štabovi narodne zaštite.
Zajedno s postrojbama MUP–a i bataljuna Klek, ZNG-a, dragovoljci NZ-a sudjeluju u prvim ratnim operacijama
Pripadnici NZ-a do kraja 1991. i početkom 1992. popunjavaju redove 143. brigade. Dio ljudi iz NZ-a krajem veljače 1992. prelazi u prvu domobransku bojnu u Ogulinu čije je osnivanje označilo početak kraja NZ-a u ogulinskom kraju. Do sredine 1992. struktura NZ-a se ugasila.
U redovima NZ-a općine Ogulin bilo je angažirano oko 6000 ljudi. (foto:POUOgulin)