Aktualno OG sada Ogulin

Stolice su isporučene u dijelovima, nije moguće utvrditi  hoće li iz dostavljenih dijelova biti sastavljene sve 383?!

Svjedoci smo niza aktivnosti koje u posljednje vrijeme organizira Pučko otvoreno učilište, na čijem je čelu ravnateljica  Blanka Poljak Franjković. Bio je to povod za razgovor, u kojem smo doznali što je sve učinjeno u posljednjih nekoliko godina, te, između ostalog, kada bi konačno trebalo biti otvoreno kino i koliko je novaca za to potrošeno.

Kad ste ste stupili na dužnost ravnateljice?

Upravno vijeće POU Ogulin nakon provedenog postupka Natječaja, uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Ogulin, 19.12.2017. godine donijelo je rješenje o imenovanju na mandatno razdoblje od četiri godine i s datumom početka mandata od 01.01.2018. godine. Primopredaja je obavljena 02.01.2018. godine.

Kakvo ste stanje zatekli u Pučkom otvorenom učilištu?

Prilikom primopredaje 02.01.2018. godine zaprimljen je Zapisnik, Financijski plan i realizacija za 2017. godinu u kojima je navedeno negativno poslovanje Učilišta i da preneseni manjak iz 2016. godine iznosi 71.648 kuna, te da manjak za 2017. godinu iznosi 19.530,36 kuna. Daljnjim uvidom u dostupnu dokumentaciju utvrđen je manjak od 103.707,82 kuna koji je stvarno bio veći, jer je s dobavljačima u 2017. godini dogovoreno da se troškovi iz 2017. godine prenose u 2018. godinu da trošak ne tereti 2017. godinu. Utvrđeno je da ustanova nema Plan inventarskih brojeva, Povjerenstvo za popis imovine utvrdilo je manjak opreme koji se odnosi na jedan štand, te nekoliko računala. Navedenu opremu su privatne fizičke osobe dostavile drugim ustanovama i organizacijama, a koje su o povratu obavijestile POU Ogulin. Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da poslovne knjige ne iskazuju točno stanje poslovanja ustanove, nije vođena amortizacija imovine, nejasna je bilanca. Uočene su nepravilnosti ugovora o radu jednog radnog mjesta, fiktivna ugovaranja, dvostruko financiranje, preknjižavanja i knjiženja na datum 1.1.2018. godine, kada kao fiskalno odgovorna osoba nisam bila nazočna, pozajmice drugim pravnim osobama, plaćanje najma prostora radi održavanja proba drugih pravnih osoba, veliki broj prekovremenih sati koji su se vodili u danima, problematika Statuta i ostalo što ne mogu komentirati.

Nedugo nakon toga, podigli ste kaznene prijave. Protiv koga i zašto?

Kako je postupak u tijeku ne mogu komentirati Vaše pitanje.

Na sjednici Gradskog vijeća izjavili ste da su one još uvijek u tijeku. S obzirom da to traje već duže vremena, ima li od tada nekih pomaka?

Kako je postupak u tijeku ne mogu komentirati Vaše pitanje, no uvjerena sam da će nadležne institucije učiniti sve za dobrobit zajednice i uspješno završiti postupak.

visenamjenska dvorana (1)
Višenamjenska dvorana prije(1)

Koliko je novaca utrošeno na adaptaciju kina i je li sva oprema koja je naručena bila nužna?

Uvidom u dostupnu dokumentaciju utvrđeno je da je u projekt rekonstrukcija objekta Pučkog otvorenog učilišta Ogulin u Ogulinu do danas utrošeno 21,8 milijun kuna. Prema dostupnoj dokumentaciji do 31.12.2017. godine utrošeno je bilo oko 17,3 milijuna kuna. Ukupna površina objekta je 2.021,87 m2, a u funkciji je prema dostupnoj dokumentaciji 01.01.2018. godine bilo 498,13 m2 i prostor trgovine  od 302,08 m2, koji je njihovo ulaganje. 02.01.2018. godine zatečeno stanje u prostorima koji su predmet rekonstrukcije bilo je goli zidovi od opeke, nepostojanje instalacija, prokišnjavanje krova, nedovršeno stepenište, nepostojanje AB ploče (deke) u jednom dijelu, neugrađena oprema iz 2009. godine, stolice u kutijama,… Uvidom u dostupnu dokumentaciju utvrđeno je da je na snazi Okvirni sporazum u iznosu od 10 milijuna kuna bez opremanja prostora učionica, soba za soliste, garderoba, biljetarnice. Iz navedenih razloga pozvan je sudski vještak, radi izrade elaborata osiguranja dokaza, koji je utvrdio citiram: „Zbog sumnji da su se u prethodnom periodu događale aktivnosti koje nisu u skladu sa zakonskim propisima elaborat osiguranja dokaza potrebno je odraditi preko suda.“ Kraj citata. U skladu s navedenim citatom podignute su dvije kaznene prijave.
Od 01.01.2018. godine u rekonstrukciju objekta utrošeno je 4.569.624,27 kuna i nakon obavljenog tehničkog pregleda dijela građevine Pučkog otvorenog učilišta Ogulin u srpnju 2019. godine izdana je Uporabna dozvola kojom se dozvoljava uporaba 708,01 m2 koji se odnose na podrumske prostore (dvorana za vježbu, garderobe, spremište, hodnici, WC-i s kupaonicom, stubište), prizemlje (tri sobe za soliste, hodnici, pretprostor višenamjenske dvorane, WC-i i izlazni hodnik), prvi kat (dvije učionice, stubište, ostava, hodnici, trakt s klima komorama, sprinklerom i rashladnikom), potkrovlje (učionica, hodnik, stubište i tavan bez namjene). Prostori su nakon dobivanja Uporabne dozvole opremljeni potrebnom opremom i redovito se koriste za provedbu programa Učilišta i drugih. Uređen je i dio višenamjenske dvorane koji se odnosi na građevinske i obrtničke radove, elektroinstalacije, vodovod i odvodnju, strojarske instalacije i sprinkler, odrađeni su radovi postavljanja sustava ventilacije na krovište, spuštanje rasvjetnog mosta i sanacija sustava grijanja.

visenamjenska dvorana
Višenamjenska dvorana

Nedavno smo imali prilike vidjeti nove stolice koje su pred 5 godina nabavljene za novo kino. Mnogima se ne dopadaju. Mislite li da se s nabavom moglo pričekati dok se ne dovrše svi poslovi na uređenju?

Stolice su nabavljene 2016. godine, dopremljene 2017. godine i smještene na prvi kat Zavičajnog muzeja Ogulin, vrijednost ugovora iznosi ukupno 665.462,50 kuna, izvođač je tvrtka Brid d.o.o. Čakovec. U Mišljenju o pregledu – Nadzor na isporukom stolica, Broj: 013-021581-17 od 09.05.2017. godine, Euroinspekt – drvokontrola d.o.o. je primopredaje stolica  naveden Zaključak citiram: „Ukupno je dostavljeno 209 kutija u kojima su pojedini dijelovi stolica. (…) Kako su stolice isporučene u dijelovima, ne može se govoriti o njihovoj kvaliteti jer nisu finalni proizvod, te danas nije moguće utvrditi  hoće li iz dostavljenih dijelova biti sastavljene sve 383 stolice. Količinu od 383 stolice bit će moguće potvrditi tijekom sastavljanja stolica i montaže u namijenjeni prostor. Analizom tlocrta dvorane s prikazom cijelog gledališta, ustanovljeno je da nedostaje jedno sjedalo i jedna završna stranica stolice, da bi se stolice mogle kompletirati.“ Kraj citata. Stolice su 2019. godine izmještene u izlazni hodnik POU Ogulin, njihova garancija od dvije godine je istekla. Ugradnja stolica predviđena je u Fazi XI. u skladu s Lokacijskom dozvolom.

Kad se Ogulinci mogu nadati otvorenju kina?

Izvođač, tvrtka Suhomont d.o.o. iz Vinkovaca u 2020. godini zatražila je raskid Okvirnog sporazuma i trenutno je u tijeku njegovo pripremanje. Nakon zahtjeva za okončanje pristupilo se izradi nove projektne dokumentacije, na kojoj je Investitor cijelo vrijeme inzistirao, a koja će zasigurno donijeti velike uštede koje se odnose prvenstveno na financije, uvođenje novih tehnologija i opreme, na energiju i energente. Po okončanju istoga predstoji raspisivanje javnog poziva za odabir novog, ili novih Izvođača. Do okončanja radova prema Lokacijskoj i Građevinskoj dozvoli preostao je dio Faze X. i XI. koji se odnosi na završne radove i opremanje višenamjenske dvorane i scene. Datum ne mogu obećati, no mogu obećati da ću istinski raditi da se vrata višenamjenske dvorane konačno otvore.

Pokrenuli ste niz obrazovnih programa, kojih? Kakav je odaziv?

Strategija obrazovanja, njeni prioriteti i ciljevi temelje se na načelu cjeloživotnog učenja, potaknutog činjenicom da se količina novoga znanja povećava velikom brzinom, pa znanja stečena u tradicionalnom obrazovnom sustavu zastarijevaju i nisu dostatna potrebama pojedinca i društvene zajednice, stoga Učilište ima zadaću stvaranja sustavnih obrazovnih programa za potrebe građana Ogulina i šire. U protekle tri godine uspješno smo ishodili Rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja i implementirali 65 novih obrazovnih programa osposobljavanja i usavršavanja iz 12 različitih sektora, uveli nove neformalne programe, pokrenuli nove inovativne obrazovne programe u kulturi poput Centar za tehničku kulturu Ogulin, Plesni studio POU Ogulin, Tečaj inkluzivnog plesa Svi plešemo, Lutkarski studio POU Ogulin, Kino klub Ogulin, ART tečaj crtanja i slikanja, Škola pjevanja, Spikeraj – mala škola dječjeg novinarstva, brojne obrazovne i kreativne radionice, te ostvarili i odličnu suradnju s brojnim fizičkim osobama, organizacijama i institucijama koje Ogulinu dale nove sadržaje, ali i nastavili s programom Županijska smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo. Odaziv na nove programe je izvrstan i usprkos nedaćama prouzročenim virusom COVID-19 bilježimo porast, jer uspješno koristimo nove tehnologije i digitalni pristup. Naša vizija da postanemo konkurentni centar cjeloživotnog učenja te kvalitetnih kulturnih aktivnosti Grada Ogulina se ostvaruje.

“Povukli” ste značajna sredstva, gotovo 700 tisuća kuna, za rad Učilišta?

Ukupno za 2018., 2019., 2020. i 2021. godinu Pučko otvoreno učilište Ogulin iz nenadležnih izvora ostvarilo je sufinanciranje u iznosu od 2.975.000,00 kuna za projekt rekonstrukcije i 311.916,58 kuna za programe. Iz nadležnog proračuna Grada Ogulina u navedenom periodu ostvarilo je sufinanciranje u iznosu od 4.497.934,85 kuna za projekt rekonstrukcije i 194.256,14 kuna za programe, što sveukupno za navedene godine iznosi 7.472.934,85 kuna za projekt rekonstrukcije i 506.172,72 kuna za programe. Učilište je 2020. godine u suradnji s Društvom pedagoga tehničke kulture Ogulin u potpunosti izradilo prijavu dokumentacije za projekt STEM bajka koji je ostvario sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.432.399,13 kuna. STEM bajka projekt je od iznimne važnosti za Grad Ogulin jer jača kapacitete OCD-a i donosi inovativne STEM programe izvan sustava koji krajnjim korisnicima otvaraju vrata koja vode u svijet novih znanja i iskustava. Također, nakon saniranja preuzetog manjka iz 2017. godine, započeto je pozitivno poslovanje i višak vlastitih prihoda 2018. godine u iznosu od 129.363,73 kune, 2019. godine u iznosu 135.659,39 kuna, 2020. godine u iznosu od 169.732,84 kune. Sav višak vlastitih prihoda namjenski se ulaže u nova opremanja i razvoj programa Učilišta.

Jeste li ikad požalili što ste na čelu ove gradske ustanove?

Moja sadašnjost zna da moji bližnji i osobe s kojima radim i surađujem, njihova vizija, znanje, želja i snaga su ono što dokazuje da će budućnost biti baš onakva za koju uvijek radim i za koju znam da ju Ogulin zaslužuje.

U nastavku možete vidjeti kakvo je stanje bilo prije, a kakvo je sada.