Aktualno Županija

Na današnji dan prije 76 godina Karlovac je oslobođen od fašističkih okupatora – obilježavanje kod devastiranog spomenika

Oslobođenje grada Karlovca od fašističkih okupatora i ove će godine obilježiti predstavnici Saveza udruga antifašista Karlovačke županije i Udruga antifašista grada Karlovca.

Na današnji dan prije 76 godina u rano jutro, vojska NOB-a je ušla u grad Karlovac te u uličnim borbama iz grada potisnula njemačke okupatore i njihove pomagače ustaše i domobrane. Ovom su događaju prethodile višednevne borbe u okolici grada.

U noći prije ulaska partizana u Karlovac, neprijatelji su u bijegu minirali sve mostove na rijeci Kupi.
Oslobođenje grada Karlovca od fašističkih okupatora i ove će godine obilježiti predstavnici Saveza udruga antifašista Karlovačke županije i Udruga antifašista grada Karlovca.

Kako su najavili, obilježavanje je u 9.30 sati kod centralnog spomenika u Perivoju na Šetalištu dr. Franje Tuđmana. Radi se o devastiranom spomeniku od kojeg je ostalo samo postolje, a pitanje je hoće li se iz depoa Gradskog muzeja na to mjesto ikada vratiti spomenik Vanje Radauša iz 1955. godine. Grad Karlovac je najavio njegovu obnovu no već tri godine o tome nema niti riječi.
Poslije izvršenih priprema, noću sa 5. na 6. svibnja 1945. godine, Četvrta i dijelovi Treće i Desete divizije, izvršili su napad na Karlovac. Do jutra su neprijateljske snage u oštrim uličnim borbama bile odbačene u sjeverni dio grada. Da bi osigurao sigurnu odstupnicu ka Zagrebu, odnosno Samoboru, neprijatelj je odbio napade Desete i 34. divizije s istoka, odnosno zapada na komunikaciju Karlovac – Zagreb.

Istog dana na pravcu Vukomeričke gorice-Samoborska gora, 23. divizija napala je kod Klinča Sela one neprijateljske dijelove, koji su napuštali područje Karlovca. Noću sa 6. na 7. svibnja, ostale neprijateljske snage napustile su područje Karlovca, dok su njegovi dijelovi u sjevernom dijelu grada iste noći bili uništeni, a Karlovac oslobođen. (kaportal.hr)