Aktualno OG sada Ogulin

In memoriam – dr. Gordana Grgurić

Sinoć nas je zauvijek napustila dr. Gordana Grgurić, omiljena liječnica, koja je čitav radni vijek provela brinući o djeci.

Grad Ogulin dodijelio joj je 2014. godine priznanje za životno djelo,  za veliki doprinos razvoju odjela pedijatrije u Općoj bolnici Ogulin, zdravstvenoj zaštiti djece , edukaciji mladih liječnika –pedijatara i za društveni doprinos Gradu Ogulinu.
Gordana Grgurić rođena je 28.11.1938. godine u Zagrebu, maturirala je na klasičnoj gimnaziji, a diplomirala medicinu na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, kao i specijalizaciju pedijatrije i magisterij iz područja neonatologije.
Svoju je liječničku karijeru započela u Bjelovaru, a od 1964. godine radi u Medicinskom centru Ogulin u Službi za zaštitu zdravlja dojenčadi , djece i omladine.
Te godine gradi se odjel pedijatrije kao dio Opće bolnice Ogulin,  u kojem zajedno s dr. Bujanovićem organizira rad i cijeli svoj radni vijek i interes posvećuje razvoju struke i poboljšanju kvalitete rada.
Objavila je brojne stručne radove i aktivno, kao članica i predsjednica, sudjelovala u radu Hrvatskog liječničkog zbora, Predijatrijskog društva i Društva za perinatalnu medicinu.
Za svoj stručni rad i iznimno zalaganje dobila je 1985. godine Povelju Hrvatskog liječničkog zbora , a 1999. nagradu Ladislav Rakovac za unapređenje zdravstvene djelatnosti u stručnom, znanstvenom i organizacijskom pogledu.
Na području društvenih aktivnosti pridonosila je iako, u mirovini od 1999. godine, radu Gradskog društva Crvenoga križa Ogulin , čija je bila dugogodišnja predsjednica , Savjetovalištu za mlade i obitelj Grada Ogulina i Društvu Naša djeca Ogulin.
Dr. Gordana Grgurić svojim je strpljivim, marljivim radom i savjetima bila  uzor i poticaj u radu mnogim mladim liječnicima – svojim nasljednicima.

Posljednji ispraćaj bit će sutra, na gradskom groblju Sv. Jakov, u krugu obitelji.