Aktualno OG sada Ogulin

Nastavak radova na rekonstrukciji Šenoine ulice

Kako je i najavljeno, nastavljeni su radovi na rekonstrukciji Šenoine ulice. Radove izvode djelatnici tvrtke LIDAR d.o.o. koja  je u potpunosti udovoljila svim uvjetima iz dokumentacije o nabavi i temeljem kriterija za odabir ponude, te je ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija ponuda za koju su se protekom roka mirovanja stvorili uvjeti za potpisivanje ovog Ugovora.
Ukupna vrijednost ove faze radova je 2,5 milijuna kuna, a obuhvaća građevinske radove (pripremne i zemljane radove, radove na izgradnji kolničke konstrukcije, radove na površinskoj odvodnji i kanalizaciji), elektroinstalacijske radove, te ostale troškovnikom predviđene radove.
Rekonstrukcija ovog dijela prometnice proteže se uzduž nožice nasipa željezničke pruge, a obuhvaća dio ulice I. G. Kovačića u dužini od oko 200 m.
Rok za završetak radova je  150 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Pored stručnog nadzora, kojeg je sukladno Zakonu o gradnji dužan osigurati Investitor, nadzor  vrše i djelatnici Hrvatskih željeznica, s obzirom da se radovi izvode uzduž željezničke pruge.
Cilj ovih radova je rasterećenje prometa kroz središte grada, osobito kamiona i bolja povezanost Poduzetničke zone Ogulin sa državnom cestom D-42.