Aktualno OG sada Ogulin

“Poruke se šalju svima, svuda i bez  prestanka i sve  agresivnije”

U sklopu projekta Centar za razvoj civilnog društva, održane su nove radionice za novinare, na kojima je bilo riječi o medijskoj pismenosti i kulturi, ali i zasićenosti porukama koje stižu iz medija. Tako se moglo čuti da je naša kultura zasićena informacijama, ali i da  postoji visoka razina konzumiranja medija. Najdominantniji medij je i dalje televizija, a iza nje je kompjuter.

Predavač prof.  Ivan Tanta  osvrnuo se  i na problem informacija koje su nekad bile nedostupne, a danas  od njih zapravo treba zaštita  zbog njihove količine i utjecaja.

“Poruke se šalju svima,  svuda i bez  prestanka i sve  agresivnije” – poručeno je s radionica, te naglašeno da je suština  medijske pismenosti  u držanju stvari  pod  kontrolom.  Viša razina medijske pismenosti  omogućava  da puno  jasnije sagledamo  granicu između stvarnog  svijeta i svijeta  kojeg stvaraju mediji.

Poseban naglasak stavljen je i ovaj put na informacije koje putem medija dopiru do starijih čitatelja, koji  imaju specifične  emocionalne  stabilnosti  i emocionalnu inteligenciju, te je bilo riječi o sposobnosti upotrebi emocija u komunikacijskom procesu i  njihovom razumijevanju.

Projekt Centar za razvoj civilnog društva sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.