Aktualno Županija

Tijekom vikenda 11 intervencija

Tijekom vikenda ŽVOC Karlovac evidentirao je 11 intervencija. JVP grada Karlovca bilježi
četiri tehničke intervencije i požar na otvorenom prostoru, a JVP Ogulin tri intervencije uklanjanja
stabala. Požare na otvorenom prostoru gasili su i vatrogasci DVD-a Slunj i DVD-a Barilović, a
vatrogasci DVD-a Zagradci požar dimnjaka.