Kolumne Moja mirovina

Prijevremena starosna mirovina – za žene

Brojnim Ogulincima Momir Jakšić je vrlo poznato ime. On je, kao dugogodišnji zaposlenik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u mirovinu ispratio velik broj “penzića”,  a sada je i on među njima. No, Momo ni u mirovini ne miruje. Rado će priskočiti u pomoć i zainteresiranim građankama i građanima izračunati kolika će im biti mirovina, dati savjete i preporuke. Naravno, besplatno.

Vrlo rado prihvatio je naš prijedlog za suradnju, te ćemo u nekoliko sljedećih nastavaka informirati  čitatelje o uvjetima za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu i starosnu mirovinu.

U prvom članku navodimo uvjete za žene.

PRIJEVREMENA STAROSNA MIROVINA
U prijelaznom razdoblju od 2020.do 2029.godine žene ostvaruju pravo na prijevremenu starosnu mirovinu prema povoljnijim uvjetima, s nižom starosnom dob i i kraćim mirovinskim stažom.

 

Dakle, od 1.siječnja 2030.godine izjednačavaju se uvjeti  za prijevremenu starosnu mirovinu za žene i muškarce.
Polazni čimbenik za određivanje prijevremene starosne mirovine trajno se smanjuje za 0,20% za svaki mjesec ranijeg ostvarivanja prava na mirovinu prije navršenih godina života propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu, neovisno o dužini mirovinskog staža. To je tzv. penalizacija.
Bitno je naglasiti da žene ostvaruju pravo na 6 mjeseci staža za svako rođeno ili usvojeno dijete.
Iznimka od naprijed navedenih uvjeta je pravo na starosnu mirovinu zbog dugogodišnjeg osiguranika, kada i žene i muškarci takvo pravo ostvaruju s 60 godina života i 41 godinu staža osiguranja, a u kvotu od 41 godine staža ne ulazi staž s uvećanim trajanjem, staž iz Domovinskog rata, niti staž za djecu.

Treba naglasiti: ako je mirovina određena na osnovu ostvarenih plaća počevši od 1.siječnja 1970.godine, pa do posljednje cijele godine osiguranja ,niža od najniže, korisniku će se isplaćivati najniža mirovina, kao povoljnija. Najniža mirovina određuje se umnoškom cijelih godina mirovinskog staža, aktualne vrijednosti mirovine i polaznog faktora.
Korisnica prijevremene starosne i starosne mirovine koja se odluči raditi do polovice punog radnog vremena ima pravo na isplatu mirovine, ali je kod takvog slučaja bitno naglasiti da se onda isplaćuje stvarna mirovina određena po ostvarenim plaćama, a ne najniža mirovina kao zaštićena mirovina zbog niske stvarne mirovine. Nakon dvije godine rada s polovicom punog radnog vremena ostvaruje se 1 godina staža i takva korisnica mirovine može podnesti zahtjev za preračun mirovine ukoliko smatra da bi joj takva mirovina bila povoljnija , ali onda pod uvjetima koji vrijede za tu godinu. Kod žena bi to moglo biti povoljno ukoliko takav slučaj bude u prijelaznom razdoblju.
Ukoliko se nastavi rad u statusu korisnice mirovine s manje od polovice punog radnog vremena onda se takav zahtjev za preračun može podnesti nakon ispunjenja 1 godine staža. Treba napomenuti da se staž ostvaruje i radom po ugovoru o djelu, i takav staž se zove izvedeni staž, a može se koristiti samo ako staž u pojedinoj godini ne iznosi 12 mjeseci. Izvedeni staž ostvaruje se i kod svih drugih vrsta, tzv. drugog dohotka, kada su plaćeni doprinosi za mirovinsko osiguranje.

Piše Momir Jakšić Momo