Aktualno OG sada Ogulin

Radovi na mjesnog groblju u Otoku Oštarijskom

Odlukom Gradonačelnika Ogulina iz prosinca 2020.g. mjesna groblja u Otoku Oštarijskom i Šeganima predana su na upravljanje Stambeno komunalnom gospodarstvu d.o.o. Ogulin.

U veljači ove godine izvršeno je obilježavanje međnih linija od strane ovlaštenog geodetskog ureda, uz prisutnost i suglasnost svih vlasnika i posjednika susjednih parcela.

Ovog proljeća pristupilo se uređivanju  groblja u Otoku Oštarijskom, na način da je sa rubova groblja strojnim postupkom malčiranja uklonjena šikara i raslinje te drveće koje se nalazilo na međnoj liniji. Time je omogućen idući zahvat, a to je postavljanje ograde, što je upravo u tijeku, a čime će navedeno mjesno groblje dobiti izgled uređenog komunalnog objekta.

Nastavak je to pojačanih aktivnosti na izgradnji i uređenju komunalne infrastrukture na grobljima započetih još prošle godine, kao izgradnja mrtvačnice na groblju u Drežnici, niše za urne na groblju Sv. Jakov, pomoćnog objekta na istom groblju, uređenje i uklanjanje starih živica i drugi radovi.