Aktualno OG sada Ogulin

Što se krije u popisu 407 za 047?

Karlovačka županija je sa svojim programom 407 za 047 krenula još 2017.godine, u vrijeme župana Damira Jelića. Tijekom 2017.  jedinice lokalne samouprave u našoj županiji pozvane su da dostave popise svojih općinskih odnosno gradskih projekata koji su u tijeku, koje planiraju i koje bi željeli ostvariti. Kada su to općine i gradovi dostavili u Županiju, kaže priča, onda su to u Županiji kompilirali u jedan popis, jednim dijelom projekata, a drugim dijelom planova i želja, koji su nazvali programom 407 za 047 i bacili se u veliku marketinšku kampanju promoviranja  407 za 047. Taj popis predstavio je tadašnji župan Jelić u siječnju 2018. godine, o čemu smo tada pisali na OGportalu

Sada nas je zanimalo što je i koliko je toga provedeno ili u kojoj je fazi. Poslali smo upit u Karlovačku županiju i dobili smo odgovor koji prenosimo:

“Do danas je u županijski GIS uneseno 836 projekata. Ako se u GIS-u filtrira po statusu projekta, završeno, dobije se broj od 338 završenih projekata. Iz toga je vidljivo da će dio projekata biti u svojoj završnoj fazi ili u provedbi nakon lokalnih izbora, bez obzira koja će struktura biti na vlasti. U pripremi je operacionalizacija GIS sustava za višu razinu korištenja i javne uporabe radi lakše dostupnosti i korištenja.

Projekti vezani uz Grad Ogulin po svojoj su ukupnoj vrijednosti od 1.362.948.148,67 kn u samom vrhu jedinica lokalne samouprave u Karlovačkoj županiji. Riječ je, prije svega, o projektu obrane od poplave Ogulina, zatim o darovanju državne imovine za realizaciju dva ogulinska projekta – dječji vrtić u dijelu nekadašnje vojarne Sveti Petar i za rekonstrukciju Šenoine ulice i Ulice Ivana Gorana Kovačića. Pokrenut je projekt Hrvatskih cesta za izgradnju obilaznice grada Ogulina (D-42). Pored navedenog, tu su i 62 projekta milijunskih vrijednosti iz županijskog programa „407 za 047“ na ogulinskom području, a koji su već završeni ili se na njima radi: energetska obnova područne škola, uređenje i opremanje Doma zdravlja Ogulin, specijalističko usavršavanje liječnika obiteljske medicine, nabavka opreme i CT uređaja za ogulinsku bolnicu, u pripremi je natječaj za projektiranje energetske obnove bolnice. Instaliranjem zajedničke kotlovnice osigurano je jeftinije i energetski učinkovitije grijanja Obrtničke i tehničke škole s Osnovnom školom Ivane Brlić-Mažuranić. Uređeno je 8 županijskih cesta na području Ogulina, završen projekt „Susret s rijekom“, a priprema se projekt „Dodir civilizacija“ za Frankopanski kaštel u Ogulinu, kao i drugi, ne manje važni projekti za stanovnike Ogulina i okolice.

Značajna su ulaganja bila u školstvu:

Energetski je obnovljena OŠ Ivane Brlić Mažuranić, Područna škola Kučinići, čija je vrijednost 1,2 milijuna kuna. Završena je izgradnja zajedničke kotlovnice za dvije škole – Osnovnu školu Ivana Brlić Mažuranić i Obrtničku i tehničku školu. Projekt naziva Wood Key imao je za cilj pokrenuti energetsku tranziciju kroz poticanje korištenja lokalno prisutnog obnovljivog izvora-biomase. Sam projekt je vrijedan 3,3, milijuna kuna, a financiran je s 85 posto bespovratnih sredstava.

Kroz županijski program „407 za 047 županiju“ provodi se i energetska obnova Gimnazije Ogulin. Karlovačka županija kao osnivač, provela je javni poziv za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade škole, a projektna dokumentacija je izrađena u srpnju 2020.godine za koju je Karlovačka županija izdvojila 243.750,00 kuna. Vrijednost projekta je preko 11 milijuna kuna.

Velika ulaganja bila su i u ogulinsko zdravstvo:

U protekle 3 godine u Dom zdravlja Ogulin uloženo je preko 3 milijuna kuna. Najnovija investicija bila je uređenje sanitarnih čvorova u vrijednosti 545 tisuća kuna. Također je dovršena i izmjena stolarije, vrijednosti 520 000 kn.

Kroz projekt KAŽU zdravlje nabavljeni su ultrazvučni uređaji za pedijatriju i ultrazvuk abdomena i ortopan vrijednosti oko 800 000 kn. Ovime će se olakšati pacijentima iz ogulinskog, ali i šireg područja da ne moraju više odlaziti na preglede u udaljena mjesta, a posebno će biti od koristi roditeljima s malom djecom koji će dijagnostičke preglede moći obavljati u Ogulinu. Potrebno je spomenuti i specijalističko usavršavanje liječnika obiteljske medicine, vrijednosti oko 900 000 kn te liječnika ginekologa pri Domu zdravlja Ogulin.

Kroz program Karlovačke županije „407 za 047“ uskoro započinje i veliki projekt energetske obnove Opće bolnice Ogulin, čiju izradu s 430 tisuća kuna financira Karlovačka županija. Procijenjena ukupna vrijednost projekta energetske obnove iznosi 40 milijuna kuna.

Karlovačka županija redovito brine o standardu zdravstvenih ustanova kojima je osnivač. Tijekom pandemije virusa COVID-19 nabavila je medicinsku zaštitnu opremu i uređaje za Opću bolnicu i bolnicu branitelja Domovinskog rata Ogulin. Nabavljen je novi CR uređaj, vrijednosti 170 tisuća kuna. Karlovačka županija je s preko 1,2 milijuna kuna financirala i izmjenu RTG cijevi na CT uređaju koji je neophodan za rad ogulinske bolnice. U bolnici je profunkcionirao respiracijski centar, a uloženo je blizu 200 tisuća kuna za uređenje prostora za isti.

Uz navedeno, Županija je partner na projektu „deinstitucionalizacije“ u okviru kojeg će se urediti potkrovlje Doma Srećko Badurina, uključujući kuhinju kao i parkiralište bolnice s dijelom prizemlja bolnice. Vrijednost projekta je 7 miljuna kuna.”

Čitajući ovaj odgovor primjećujemo da se navode veliki projekti koji nisu projekti Županije, već se odvijaju na području naše županije, što valja razlikovati. Primjerice, projekt obrane od poplave Ogulina nije projekt Županije, kako bi se to moglo pomisliti na osnovu odgovora,  nego Hrvatskih voda, koji se financira iz Eu fonda i od strane Hrvatskih voda! Nadalje, u odgovoru se spominje darovanje državne imovine Gradu Ogulinu što nema veze sa aktivnostima Županije, jer je imovinu Gradu Ogulinu darovala Republika Hrvatska putem Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a što su dogovorili i isposlovali gradski čelnici i ministar Goran Marić!

Isto tako navodi se  projekt Hrvatskih cesta za izgradnju obilaznice grada Ogulina (D-42) ,a radi se o, kako u odgovoru i sami kažu – projektu Hrvatskih cesta! Veliki dio nabrojanih projekata je u sferi prosvjete i zdravstva što, ako znamo da je Županija osnivač ili vlasnik škola, domova zdravlja i bolnica, ionako potpada pod redovnu brigu vlasnika o svom vlasništvu i imovini s kojom raspolaže. U odgovoru smo naišli i na podatak koji nije u skladu s odgovorom koji smo dobili iz ministarstva zdravstva. Naime u odgovoru iz Županije kažu:” Karlovačka županija je s preko 1,2 milijuna kuna financirala i izmjenu RTG cijevi na CT uređaju koji je neophodan za rad ogulinske bolnice. U bolnici je profunkcionirao respiracijski centar, a uloženo je blizu 200 tisuća kuna za uređenje prostora za isti.” 

O istom smo prije skoro godinu dana pitali Ministarstvo zdravstva i oni kažu:” Ministarstvo zdravstva financiralo je izmjenu RTG cijevi na CT uređaju u prosincu 2018. godine u iznosu od 1.233.448,75 kuna, a tijekom 2019.g. Respiracijski centar – (medicinska oprema za razvod medicinskih plinova + bolnički krevet s antidekubitus madracem) u iznosu od 191.546,64 kuna.”

Popis ogulinskih projekata pogledajte OVDJE