Aktualno Županija

Pet intervencija

U protekla 24 sata ŽVOC Karlovac evidentirao je pet intervencija. JVP grada Karlovca
bilježi dvije intervencije sanacije prometnice, požar na otvorenom prostoru i intervenciju uklanjanja
stabla koje je palo na prometnicu. Vatrogasci DVD-a Prilišće angažirani su na intervenciji traganja
za nestalom osobom.