Aktualno OG sada Ogulin

Projekt izgradnje Centra za tehničku kulturu uspješno ide dalje

Na temu projekta izgradnje Centra za tehničku kulturu na području bivše vojarne Sveti Petar održan je još jedan sastanak i to dijelom on-line i uživo u Gradskoj upravi Grada Ogulina.

Tema sastanka je bila utvrditi daljnje korake koje je potrebno poduzeti da bi se realizirao ovaj vrlo vrijedan projekt za naše područje, ali i šire pošto se radi o regionalnom znanstvenom centru.

Gradonačelnik Dalibor Domitrović sa suradnicima obvezao se odraditi koordinacijski sastanak sa okolnim županijama i gradovima, prezentirati im ciljeve projekta te njihovu ulogu gdje bi kao osnivači škola predložili određene osnovne škole za uključivanje u projekt, s obzirom na zainteresiranost učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnim školama za poboljšanje sposobnosti podučavanja u STEM područjima i zainteresiranost učenika za STEM vještine.

Ovakvim regionalnim znanstvenim centrom promovirao bi se novi pristup znanosti, tehnologiji i poduzetništvu i to na jedan moderan i inovativan način kroz specijalizirane aktivnosti za osnovnoškolce s ciljem pripreme za uspješan nastavak njihova školovanja kao i budućeg plasiranja na tržište rada.