Aktualno Županija

Tri intervencije

U protekla 24 sata ŽVOC Karlovac evidentirao je tri intervencije.

Vatrogasci DVD-a Generalski Stol uklonili su stablo s prometnice, JVP grada Karlovca bilježi vatrodojavu, a JVP  Ogulin zbrinjavanje životinje.