Aktualno Županija

Duga Resa – Svečanu prisegu položilo je 15 gradskih vijećnika

O konstituiranju Gradskog vijeća Duge Rese piše KAportal. , Gradonačelnik Boljar: Nadam se da ćemo za četiri godine ostaviti Grad bolji no što je sad, to je zadaća svih nas zajedno

Na konstituirajućoj sjednici danas je Grad Duga Resa i službeno dobio novu predstavničku vlast.

Svečanu prisegu položilo je 15 gradskih vijećnika i to 9 predstavnika HSS Miroslav Furedk, Karmen Banjavčić , Mijo Ivanić, Jasmin Sarvan, Dražen Palajsa, Lana Legek, Ivan Petrunić, Gordana Pahanić i Jelena Štefanac. Njih dvije su zamjena za Tomislav Boljara i Anđelka Grmana, jer je Grman svoj mandat stavio u mirovanje, a Boljar kao gradonačelnik po sili zakona ne može obnašati vijećničku dužnost. Miroslav Furdek jednoglasno je izabran za predsjednika Vijeća, a prvi zamjenik je Mijo Ivanić.(info/foto:kaportal.hr)