Aktualno OG sada Ogulin

Ogulinci u potpunosti koriste reciklažno dvorište

01. ožujka ove godine započeo je rad reciklažnog dvorišta u Ogulinu, na lokaciji Dražice 33, uz već postojeći prečistač otpadnih voda.
Navikavanje naših sugrađana na ovu novu vrstu usluge i početno privikavanje trajalo je vrlo kratko, kaže nam direktorica Stambeno komunalnog gospdarstva Sanja Tomić, te dodaje:
Korisnici odlažu sve veće količine otpada,  čemu je korona kriza još više pridonijela, a taj otpad našao se propisno odložen u reciklažnom dvorištu. Napominjemo da je odlaganje otpada na taj način za naše korisnike besplatno, odnosno financira se iz fiksnog dijela cijene odvoza otpada kojeg korisnici plaćaju od ranije“.

Prosječno se, kako doznajemo,  na mjesečnoj bazi sakupi oko 25 – 30 tona raznih vrsta otpada, ponajviše električne i elektroničke opreme, papira, kartona i kartonske ambalaže, plastike, tekstila, glomaznog otpada, građevinskog otpada i otpadnih guma.

SKG d.o.o. Ogulin posebno je zadovoljan činjenicom da je takav način rada prihvaćen od korisnika, te da otpad neće završiti u prirodi ili na divljim odlagalištima.
Još jednom podsjećamo na radno vrijeme reciklažnog dvorišta:
– ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 08,00 do 15,00 sati,
– srijeda od 11,00 do 18,00 sati,
– subota od 08,00 do 13,00 sati.