Aktualno OG sada Ogulin

Prva radionica za izradu Plana upravljanja Strogim rezervatom i područjem ekološke mreže Bijele i Samarske stijene

Putem Zoom-a održana je prva zajednička radionica koju je organizirala Javna ustanova Nacionalni park Risnjak.

Ona je temeljem preuzetih obaveza sukladno Zakonu o zaštiti prirode, a u sklopu projekta Usluga izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima – Grupa 3, pokrenula proces izrade Plana upravljanja Strogim rezervatom i područjem ekološke mreže Bijele i Samarske stijene (PU 6026).
U ime Grada Ogulina na radionici su sudjelovali gradonačelnik Dalibor Domitrović i njegov zamjenik Daniel Vukelja, a u daljnje korake izrada Plana upravljanja uključiti će se oni kojima je ta tema bitna na samome terenu, HGSS i planinari.