Aktualno Županija

Šest intervencija

U protekla 24 sata ŽVOC Karlovac evidentirao je šest intervencija, od čega je pet požara
na otvorenom prostoru na području Karlovca, Ogulina, Vojnića i Bosiljeva.

Na navedenim intervencijama angažirano je ukupno 16 vatrogasaca i sedam vatrogasnih vozila.
JVP grada Karlovca bilježi i intervenciju sanacije prometnice.