Aktualno Županija

Deset intervencija

Tijekom vikenda ŽVOC Karlovac evidentirao je deset intervencija.
JVP grada Karlovca bilježi tri sanacije prometnice, dvije intervencije na prometnoj nesreći i
dvije intervencije otvaranja stana. Vatrogasci DVD-a Šišljavić, te DVD-a Josipdol i DVD-a Zagorje,
gasili su požare otvorenog prostora, a DVD-a Rakovica požar automobila.