Aktualno Županija

Pet požara na otvorenom prostoru

U protekla 24 sata ŽVOC Karlovac evidentirao je osam intervencija, od čega je pet požara
na otvorenom prostoru, četiri na području Karlovca i jedan na području Vojnića. Na navedenim
intervencijama angažirano je ukupno 15 vatrogasaca i pet vatrogasnih vozila.
Od ostalih intervencija, JVP grada Karlovca bilježi požar automobila, tehničku intervenciju
i vatrodojavu.