Aktualno OG sada Ogulin

Projekt “Sportski praznici 2021”

Prva osnovna škola Ogulin, u suradnji s Hrvatskim školskim sportskim savezom, provodi pilot projekt pod nazivom ” Sportski praznici 2021″.
Cilj projekta je omogućiti školskoj djeci daljnje bavljenje sportom i dok nema škole. Provode se različiti kineziološki sadržaji iz različitih sportova, štafetne i grupne igre, poligoni i sl. Mogu se prijaviti djeca osnovnoškolske dobi iz Karlovačke županije. Projekt se provodi četiri tjedna s time da se može pohađati samo jedan od ta četiri. Najveći broj djece u grupi je 40. Osigurana je hrana za svaki dan, majica i diploma za sudjelovanje.
Sa radom se započinje 28.6. u 9 sati i traje do 12 ujedno je to i prvi tjedan, odnosno prva grupa. Dolazak i okupljanje je u dvorištu Prve osnovne škole Ogulin .
Grupe su: 1. grupa od 28.6-2.7.
2. grupa od 5.7.-9.7.
3. grupa od 12.7-16.7
4. grupa od 19.7-23.7
Prijave se mogu vršiti kod voditelja Marina Pavkovića na broj 0992549320.
Voditelji projekta su: Marin Pavković i Tea Pavić.