Aktualno OG sada Ogulin

Dječja čitanka o zdravlju

Ivanina kuća bajke 2013. godine potaknula je jedinstvenu bazu podataka o bajkama, bajkopiscima/zapisivačima i istraživačima bajke u Europi i svijetu.

Od 2020. godine počeli su sustavnije popunjavati Bazu bajki novim zapisima, a taj smo trend u ovoj godini posvećenoj čitanju nastavili na mjesečnoj bazi.

Tako su u lipnju  Bazu bajki obogatili još jednim novim naslovom: Dječjom čitankom o zdravlju. Riječ je o knjizi Ivane Brlić-Mažuranić objavljenoj 1927. godine u obliku slikovnice za koju je ilustracije izradio Vladimir Kirin, a koja sadržava pjesmice o higijenskim i zdravstvenim temama, namijenjenima djeci. Povijest hrvatske dječje književnosti ovu slikovnicu bilježi kao prvu slikovnicu u Hrvatskoj kojoj su i autorica i ilustrator hrvatski.

Iako je epidemiološka situacija zadovoljavajuća, zdravlje je uvijek aktualna tema te su stoga Ivanini naputci bili jednako bažni daleke 1927. godine, kao i danas! Dječju čitanku o zdravlju pronaći možete na sljedećoj poveznici: https://baza.ivaninakucabajke.hr/hr/indeks/bajka/djecja-citanka-o-zdravlju/.