Aktualno OG sada Ogulin

Poziv za dostavu prijedloga programa za proslavu Dana Grada Ogulina

Odbor za proslavu Dana Grada Ogulina uputio je poziv za dostavu prijedloga programa za proslavu Dana Grada Ogulina.

Njime se pozivaju institucije, gospodarski subjekti i udruge u kulturi i športu Grada Ogulina da dostave svoje programe i tako se uključe u proslavu Dana Grada Ogulina.

Programe treba planirati u periodu od 3. – 14. rujna 2021. te dostaviti prijedloge Odboru za proslavu Dana Grada Ogulina do 25. srpnja 2021. godine, na propisanom obrascu, na adresu: Grad Ogulin, B. Frankopana 11, 47300 Ogulin.

Odbor za proslavu Dana Grada Ogulina zadržava pravo odabira prijedloga za konačni program proslave.

Obrazac za prijavu prograna možete pogledati ili preuzeti na POVEZNICI.