Aktualno Županija

Šest požara na otvorenom prostoru na području Karlovca, Ogulina, Rakovice i Draganića

Tijekom vikenda ŽVOC Karlovac evidentirao je 13 intervencija, od čega je šest požara na
otvorenom prostoru na području Karlovca, Ogulina, Rakovice i Draganića. Na navedenim
intervencijama angažirano je ukupno 27 vatrogasca i sedam vatrogasna vozila.
Od ostalih intervencija, JVP grada Karlovca bilježi dva požara objekta, požar vozila,
sanaciju prometnice, otvaranje stana i invetrvenciju na prometnoj nesreći, a DVD Rakovica požar
vozila.