Aktualno OG sada Ogulin

Adaptacija prostora u Izviđačkom parku

U svrhu popularizacije STEM-a u tijeku je adaptacija 305,5 m2 prostora u Izviđačkom parku u Ogulinu čiji je vlasnik Grad Ogulin, inače partner u projektu STEM bajka. Stalni postav bit će namijenjen krajnjim korisnicima, samostalnim ili grupnim posjetima građana grada Ogulina, posjetiteljima i turistima, te će na taj način doprinijeti popularizaciji STEM-a. Izvođač radova je tvrtka Arkada d.o.o.