Aktualno OG sada Ogulin

U 2020. godini zabilježene su 262 vatrogasne intervencije

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, predsjednik  Mladen Žilić podnio je izvješće o radu Područne vatrogasne zajednice Ogulin.

Ona se, kako je rekao, sastoji  od 10 dobrovoljnih vatrogasnih društava, 1 Javne vatrogasne postrojbe i 1 dobrovoljnog vatrogasnog društva u gospodarstvu.
Javna vatrogasna postrojba Ogulin, koja broji 22 operativna vatrogasca djeluje kao središnja vatrogasna postrojba u Gradu, a na ostalom dijelu (susjedne općine; Josipdol, Plaški, Saborsko, Tounj) kao potpora dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Sva društva imaju utvrđena područja odgovornosti djelovanja na svom području.
Na području PVZ Ogulin ukupno je oko 1.600 članova/vatrogasaca u vatrogasnim društvima i Javnoj postrojbi. Od toga je operativnih vatrogasaca 160.
Svi operativni vatrogasci prošli su osnovna osposobljavanja, koja se povremeno nadopunjavaju usavršavanjima i seminarima.
Razmještaj vatrogasnih postrojbi na teritoriju PVZ Ogulin je takav da se dolazak vatrogasne postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg područja koje se štiti, svede na dopuštenu granicu od petnaest minuta. Ovu pokrivenost nemamo jedinu kod naselja Gornje i Donje Dubrave (područje grada Ogulina, ali je udaljeno od središta) te navedeno područje pokrivaju susjedna dobrovoljna vatrogasna društva Tounj i Generalski Stol, te rubno područje Drežnice, koje pokriva DVD Brinje. Na području Drežnice (prema planu zaštite od požara) intervenira jedno odjeljenje DVD Jasenak.
Na području Područne vatrogasne zajednice Ogulin u 2020. godini zabilježene su 262 vatrogasne intervencije, 32 intervencije manje od 2019. godine i 12 intervencija manje u odnosu na 2018. godinu.
Na intervencijama je 141 puta samostalno djelovala JVP Ogulin, a zajedno sa DVD -ima sa područja 34 puta, ukupno 175 intervencije.
Na gašenjima strukturnih požara (požari građevinskih objekata) i svim većim požarima prometnog sredstva ili požara otvorenog prostora, te na zahjevnijim tehničkim intervencijama, sudjeluje Javna vatrogasna postrojba Ogulin (zbog bolje tehničke opremljenosti), uz pozivanje najbližeg dobrovoljnog vatrogasnog društva, kao popunu i ispomoć.
Na manjim požarima otvorenog prostora, dimovodnih kanala ili manjih objekata, sudjeluju samostalno Dobrovoljna vatrogasna društva na svojim područjima djelovanja, kada imaju odgovarajuću opremu za potrebnu intervenciju. Također DVD-a samostalno sudjeluju na manjim tehničkim intervencijama, kao što je zaštita od poplava, ispumpavanje vodei slično.
“Odazivom dobrovoljnih vatrogasaca na intervencije ne možemo biti u potpunosti zadovoljni, te postoji veliki problem prilikom interveniranja u prijepodnevnim satima radnim danima. Kako su naši dobrovoljni vatrogasci u radnom odnosu, sve teže, gotovo nemoguće ih je dobiti na vatrogasnu intervenciju dok su na radnom mjestu. Iako je Zakonom propisano da poslodavac mora dozvoliti vatrogascu odlazak na vatrogasnu intervenciju, u stvarnosti se to vrlo rijetko događa”- stoji u izvješću.
Radi epidemije Korona virusa u 2020.godini, zamrla je velika većina vatrogasnih aktivnosti. Odrađivani su najnužnije aktivnosti te izlasci na vatrogasne intervencije. Nije bilo vatrogasnih natjecanja niti uvježbavanja za ista, nisu organizirane ni pokazne vježbe, obučavanje novih vatrogasaca ni slične vatrogasne aktivnosti na području PVZ Ogulin a i Dan vatrogastva vrlo je skromno obilježen.
Temeljem Zakona o vatrogastvu financiranje rada Područne vatrogasne zajednice vrši se na način da se sredstva za rad PVZ-e i DVD-a sa područja Grada Ogulina vrši iz Proračuna Grada Ogulina.
Financiranje pridruženih članica (DVD-a Josipdol, Oštarije, Plaški, Saborsko, Tounj) vrši se iz Proračuna općina, a sredstva za rad prenose se kroz račun PVZ, bez naknade.