Aktualno Županija

Počelo javno savjetovanje o programu zaštite zraka u Karlovcu

Zainteresirani građani primjedbe i prijedloge mogu davati preko gradskog weba do 13. rujna javlja Radio Mrežnica.

Grad Karlovac danas je pokrenuo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Programu zaštite zraka Grada Karlovca za razdoblje od 2021. do 2024. godine.

Program se donosi za razdoblje od četiri godine i sadrži poglavlja o ocjeni stanja kvalitete zraka, mjera koje se poduzimaju radi zaštite i poboljšanja kvalitete zraka, procjenu financijskih sredstava i slično.

Na istom savjetovanju je i izvješće o prošlom programu zaštite zraka, od 2017. do 2020.

Kvaliteta zraka u Karlovcu mjeri se od 1975. godine
Kvaliteta zraka u gradu Karlovcu mjeri se još od 1975. godine kada je počela s radom mjerna postaja u Domobranskoj ulici. Od 1980. do 2009. godine kvaliteta zraka mjeri se kontinuirano na tri mjerne postaje – Domobranska ulica br.2, Banija br. 18 i Švarča – Opća bolnica. Na njima se mjerila kvaliteta zraka s obzirom na koncentraciju dima i sumpornog dioksida (SO2). Navedene postaje smještene su u različito naseljenim i industrijski razvijenim dijelovima grada.

Od 2010. godine do 15. listopada 2020. godine ispituje se kvaliteta zraka s obzirom na sumporni dioksid (SO2) na mjernim postajama Domobranska ulica 2, Banija 18 i Ulica dr. V.Mačeka 48. Od 2010. do 2019. godine zrak je bio I kategorije s obzirom na praćeni pokazatelj SO2. Mjerenje kvalitete zraka prestalo je 15. listopada 2020. godine istekom akreditirane metode za ispitivanje kvalitete zraka. Opširnije na Radio Mrežnica.