Aktualno OG sada Ogulin

Aktualni sat – od cesta i kina, do nelegalnih vodovoda

Treća sjednica Gradskog vijeća počela je minutom šutnje za nedavno preminulog, bivšeg gradonačelnika Ogulina Juru Turkovića, a nastavljena Aktualnim satom. Otvorio ga je Josip Puškarić (HDZ) kojeg je zanimalo u kojoj je  fazi asfaltiranje ceste u Zagorju, a odgovor gradonačelnika Dalibora Domitrovića bio je da takvih cesta ima oko 100 kilometara, sredstva su nažalost  limitirana, pa su prioriteti neasfaltirane prometnice.

Marin Puškarić (DP) pitao je u kojoj je fazi gradnja kina i kad možemo očekivati otvorenje. Gradonačelnik Domitrović podsjetio je da je rekonstrukcija počela još 2005. godine, a sa trenutnim izvođačima radova krenulo  se u raskid ugovora, jer nisu izvršavali svoje obveze. Učinjene su i velike greške prilikom projektiranja, koje se sada moraju ispravljati, a i to će izazvati i dodatne troškove.

Matija Palalić (HDZ) zatražio je izvješće o radu komunalnih redara i postavljenim plakatima na drveću prilikom održavanja manifestacija u gradu, te planira li se rekonstrukcija vodovoda u Musulinskom Potoku. Plakati su, rečeno je u odgovoru, uklonjeni drugi dan, a vodovod je potpuno nelegalan i nema nikakvih dozvola.

Ivana Salopek Šumonja (SDP) željela je znati u kojoj je fazi projekt rekonstrukcije zgrade uz postojeću zgradu kraj stadiona NK Ogulin, koja je namijenjena djeci s poteškoćama u razvoju, a doznali smo da bi radovi  trebali početi u listopadu, nakon odabira izvođača radova.

Jurica Pribanić (SDP) pitao je kada će početi radovi na rekonstrukciji Nove ceste, koji  bi, odgovoreno je,  također trebali uskoro krenuti, a Zlatka Mrvoša (SDP) zanimalo je što je s proširenjem Poduzetničke zone i u kojoj je fazi likvidacija trgovačkog društva Poduzetnička zona.

“U nekoliko navrata bili smo u nadležnom ministarstvu i, nažalost, nema pomaka. Sva dokumentacija je podnesena još 5. lipnja 2018.”-rekao je gradonačelnik Domitrović, zaključivši da tvrtka nije likvidirana, zbog sudskog spora sa jednim od investitora.

Milan Sabljak (HDZ) zatražio je odgovor na pitanje koliko je grad  podnio zahtjeva za ishođenjem građevinskih dozvola od 2017. do sada i koliko su ih dobili, te što je s mostom u Lomostu, koji je sada u nadležnosti grada. Gradonačelnik Domitrović podsjetio je na šok kojeg su doživjeli kad im je ŽUC predao ceste bez ikakve najave i osiguranih sredstava, uz napomenu da su sve u odličnim stanju! Most je prije nekoliko dana pregledao projektant i gradnja novog trebala bi početi iduće godine.

Ivica Porubić (HDZ) se zanimao za vodocrpilište u Vitunju,  tko o njemu vodi  brigu i je li voda ispravna za piće, te jesu li osigurana sredstva za nove uposlenike i održavanje novog dječjeg vrtića i odakle će se ona namaknuti?

“Svi nelegalno izgrađeni vodovodi nisu u ingerenciji tvrtke Vodovod i kanalizacija, te se voda pije na vlastitu odgovornost”-rekao je direktor Bojan Prebežić, a prema riječima gradonačelnika Domitrovića sredstva su za vrtić osigurana, podsjetio je,  rebalansom proračuna, te ne vjeruje da će doći do povećanja cijene smještaja djece u vrtiću.