Aktualno Županija

“Trenutni radovi u Kozjači sukladni odobrenoj osnovi gospodarenja, a poučnu stazu smo i dosad sanirali”


Šumarija Karlovac tražila da se zakonski odgodi sječa – piše Radio Mrežnica.

Iz Hrvatskih šuma, uprava Karlovac kao i revirnice Kozjača oglasili su se danas vezano uz problem šume Kozjača i prijedloge novog načina gospodarenja na tom području koji su stigli iz Možemo!Karlovac.

U Hrvatskim šumama zahvalni su na prijedlogu i dodaju da razumiju potrebu javnosti da bude informirana o radovima te zahvaljuju na dostavljenim prijedlozima i kritikama.

Kako kažu, svi trenutni radovi se odvijaju sukladno odobrenoj osnovi gospodarenja za gospodarsku jedinicu
Kozjača koja vrijedi od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2022. Neizvršavanje propisanih radova predstavlja
prekršajnu odredbu po Zakonu o šumama, kažu u priopćenju. Dok radovi traju normalno je da u svakom trenutku neće postojati šumski red što je obaveza učiniti po završetku svih radova, što konstantno i trenutno radimo.

UŠP Karlovac je i dosada sanirala dijelove Poučne staze Kozjača koji su bili zahvaćeni radovima gospodarenja.

Također treba napomenuti da je Šumarija Karlovac tražila izvanrednu reviziju osnove gospodarenja, gdje je
traženo produljenje pomladnog razdoblja u odsjecima uz Poučnu stazu tj. traženo je da se zakonski odgodi
dovršna sječa na novu osnovu gospodarenja koja će važiti od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2032. godine, navode dalje.

Informacije o radovima u tijeku u šumama u blizini naselja mogu se dobiti na portalu Hrvatskih šuma, navodi se dalje. Opširnije na radio-mreznica.hr