Kolumne Moja mirovina

Obiteljska mirovina po Zakonu o hrvatskim braniteljima

Danas ćemo pisati od obiteljskim mirovinama po ZOHBDR-u

OBITELJSKA MIROVINA PO ZAKONU O HRV. BRANITELJIMA
Objavljujemo osnovne odredbe Zakon o pravima hrv.branitelja iz Domovinskog rata u pogledu ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu.
Članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata imaju pravo na obiteljsku mirovinu
Iznos i uvjeti za ostvarivanje obiteljske mirovine prema Zakonu ovise o tome jeste li:

1. članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata:

• ako ste bračni ili izvanbračni drug smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pravo na obiteljsku mirovinu možete ostvariti kada ćete navršiti 40 godina života
• ako ste dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata možete ostvariti  na obiteljsku mirovinu za vrijeme redovitog školovanja i nakon završetka ili prekida redovitog školovanja ako niste zaposleni ili korisnici mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, a najduže 12 mjeseci od dana završetka ili prekida redovitog školovanja odnosno najkasnije od dana kad navršite 26. godinu života
• ako ste roditelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pravo na obiteljsku mirovinu možete ostvariti kada navršite 50 godina života.

2. članovi uže obitelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata:

• ako ste bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata kojem je do smrti bilo priznato pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, a koji je umro zbog bolesti ili ozljede nastale izvan okolnosti obrane suvereniteta Republike Hrvatske, možete ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu kada navršite 40 godina života
• ako ste dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata kojem je do smrti bilo priznato pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, a koji je umro zbog bolesti ili ozljede nastale izvan okolnosti obrane suvereniteta Republike Hrvatske, imate pravo na obiteljsku mirovinu za vrijeme redovitog školovanja i nakon završetka ili prekida redovitog školovanja ako niste zaposleni ili korisnici mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a najduže 12 mjeseci nakon završetka ili prekida redovitog školovanja odnosno najkasnije od dana navršetka 26. godine života.

3. članovi uže obitelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata:

• ako ste bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskih branitelja (koji nema status smrtno stradalog ili statusa HRVI iz Domovinskog rata) pravo na obiteljsku mirovinu  možete ostvariti s navršenih 50 godina života pod uvjetom da ste u trenutku smrti hrvatskog branitelja imali navršenih 40 godina
• ako ste dijete umrlog hrvatskih branitelja (koji nema status smrtno stradalog ili statusa HRVI iz Domovinskog rata) imate pravo na obiteljsku mirovinu za vrijeme redovitog školovanja i nakon završetka ili prekida redovitog školovanja ako niste zaposleni ili korisnici mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a najduže 12 mjeseci nakon završetka ili prekida redovitog školovanja odnosno najkasnije od dana navršetka 26. godine života.
Primjena odredbi iz ovog Zakona na osobe koje su u mirovini prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba
Odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17) kojima se reguliraju prava iz mirovinskog osiguranja ne primjenjuju se na branitelje koji su mirovinu ostvarili ili će ostvariti prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba već sadrži pogodnosti, pa se posebni pravni režim iz toga Zakona ne može dodatno kombinirati s pravnim režimom i pogodnostima drugog posebnog zakona, odnosno ovog Zakona. Takvo stajalište zauzeto je u nizu presuda Visokog upravnog suda.

Kod određivanja prava na obiteljsku mirovinu iza umrlog hrvatskog branitelja primnenjuju se sljedeći mirovinski faktor:
a) 0,7 odnosno 70% samo za bračnog ili izvanbračnog druga odnosno 1 dijete
b) 0,1 odnosno 10% povećanje za 1 dijete
c) 0,2 odnosno 20% povećanje za 2 djece
d) 0,3 odnosno 30% povećanje za 3 djece
e) 0,4 odnosno 40% povećanje 4 i više djece.
O mirovinskom faktoru za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu iza smrtno stradalog hrvatskog branitelja nećemo pisati jer su, pretpostavljam, već ostvarena prava.

Piše Momir Jakšić Momo