Aktualno OG sada Ogulin

U četvrtak započinju radionice za djecu u sklopu projekta STEM BAJKA

U sklopu projekta STEM BAJKA počinju radionice za djecu od 6 do 15 godina starosti, a prema rasporedu za mjesec rujan. Radionice će se provoditi u Centru za tehničku kulturu Ogulin, koji djeluje u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin. Prva radionica po rasporedu je iz područja kemije, a održat će se u četvrtak s početkom u 17 sati. Svi zainteresirani za ovu radionicu trebaju se unaprijed prijaviti na e-mail adresu [email protected]. Dan kasnije održat će radionica geologije, te 27. rujna radionica iz područja matematike.

Popis svih radionica za rujan sa email kontaktima za prijave možete pronaći na Facebook stranici STEM BAJKA. Sve radionice su besplatne za sudionike.

Projekt STEM BAJKA namijenjen je jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a. Kroz edukacije jačanja ljudskih kapaciteta i iskustva u provedbi projekta, ojačat će se kapaciteti OCD-a. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.