Aktualno OG sada Ogulin

Sanja Radošević (SDP) nova vijećnica u Josipdolu

Dopunski izbori za članove Općinskog vijeća jučer su održani i u Josipdolu.
Na izbore je izišao SDP s nositeljicom Sanjom Radošević. Tako će ona u buduće biti članica Općinskog vijeća, a SDP će biti zastupljen sa 3 vijećnika, a ne 2 kao do sad. Pored njih u Općinskom su vijeću 7 vijećnika HDZ-a, 3 vijećnika s liste Zlatka Mihaljevića i 1 vijećnik DP-a. Općinsko vijeće sada broji 14 vijećnika.