Aktualno OG sada Ogulin

Grad Ogulin raspisao je natječaj za učeničke i studentske stipendije za 2021./2022.

I ove godine Grad Ogulin raspisao je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina za školsku/akademsku godinu 2021./2022. godinu., čime se želi pružiti potpora našim mladim sugrađanima u školovanju za odabrana željena zanimanja.
Natječaji se raspisuju u više kategorije i to za nadarene učenike i studente, za STEM područja, deficitarna zanimanja i stipendije po osnovi slabijeg socijalnog stanja.

U školskoj/akademskoj godini 2021./2022. dodijelit će se 20 stipendija učenicima i to 6 stipendija za darovite učenike, 8 za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i 6 stipendija za učenike slabijeg socijalnog stanja. Za studente će se dodijeliti ukupno 30 stipendija i to 4 stipendije za darovite studente I godine, 8 stipendija za darovite studente druge i viših godina studija, 8 stipendija za studente koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja, 5 za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i 5 stipendija za studente slabijeg socijalnog stanja.

Sredstva za stipendiranje osiguravaju se u proračunu Grada Ogulina i to u iznosu od 700,00 kuna za učenike i 1.000,00 kuna za studente.
Natječaj je otvoren do 9. prosinca 2021., a svi detalji natječaja, uvjeti i kriteriji te način prijave s potrebnim obrascima dostupni su na internet stranici Grada Ogulina na sljedećoj poveznici:
https://www.ogulin.hr/grad-ogulin-raspisao-natjecaj-za-ucenicke-i-studentske-stipendije-za-2021-2022/