Aktualno OG sada Ogulin

Od 383 testirane osobe imamo čak 156 novih slučajeva zaraze

U posljednja 24 sata u Karlovačkoj županiji od 383 testirane osobe imamo 156 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 . i to s područja grada Karlovca 72 osobe, Ogulin 17, Duga Resa 20, Ozalj 1, Slunj 3, općina Bosiljevo 2, Draganić 6, Josipdol 9, Krnjak 3, Lasinja 8, Netretić 4, Plaški 1, Rakovica 1, Saborsko 3, Tounj 1, Vojnić 2, Žakanje 3.
Prema izvješću PU Karlovačke 435 osobe su u samoizolaciji.
Nije bilo preminulih COVID pozitivnih osoba.
Na bolničkom liječenju na COVID odjelu karlovačke Opće bolnice nalazi se 54 osoba, a na COVID odjelu ogulinske bolnice 29 osoba. U posljednja 24 sata novoprimljeno je 15 osoba oboljelih od COVID-a, te je otpušteno 11 osoba. Na respiratoru se nalazi 6 COVID pozitivnih osoba.

U Karlovačkoj županiji ukupno je do sada od COVID-a oboljelo 21 557 osoba, preminulo u bolnicama 598 osoba te 38 COVID pozitivnih osoba izvan bolničkog sustava, a otpušteno s bolničkog liječenja je 1418 osoba.

Škole:Stanje na dan – petak 26.11.2021.
Broj pozitivnih učenika OŠ: 55
Broj pozitivnih zaposlenika OŠ: 14
Broj učenika u samoizolaciji OŠ: 220
Broj zaposlenika u samoizolaciji: 5
Broj razrednih odjela u samoizolaciji: 6

Broj pozitivnih učenika SŠ: 32
Broj pozitivnih zaposlenika SŠ: 13
Broj učenika u samoizolaciji SŠ: 115
Broj zaposlenika u samoizolaciji: 2
Broj razred. odjela u samoizolaciji.: 2

U odnosu na četvrtak:
u OŠ:
2 pozitivna učenika MANJE,
1 pozitivan zaposlenik MANJE,
1 RO u izolaciji MANJE

u SŠ:
5 pozitivnih učenika VIŠE,
Isti je broj pozitivnih zaposlenika,
Isti je broj RO u izolaciji.