Aktualno OG sada Ogulin

Imamo  207 novih slučajeva zaraze

U posljednja 24 sata u Karlovačkoj županiji  imamo  207 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2. S područja grada Karlovca 112 osoba, Ogulin 21, Duga Resa 30, Ozalj 14, Slunj 5,  općina Bosiljevo 1, Draganić 1, Josipdol 3, Krnjak 4, Netretić 1, Plaški 1, Rakovica 4, Ribnik 1, Tounj 1,  Vojnić 3, Žakanje 5.

Prema izvješću PU Karlovačke 444 osobe su u samoizolaciji.

U posljednja 24 sata nije bilo preminulih COVID pozitivnih osoba.  Na bolničkom liječenju na COVID odjelu karlovačke Opće bolnice nalazi se 35 osoba,  a na COVID odjelu ogulinske bolnice 10 osoba. U posljednja 24 sata novoprimljeno je 8 COVID pozitivnih osoba, a otpušteno je 5 osoba. Na respiratoru se nalazi 1 osoba oboljela od COVID-a.

U Karlovačkoj županiji ukupno je do sada od COVID-a oboljelo 25 692 osoba, preminule u bolnicama   673 osobe te 46 COVID pozitivnih osoba izvan bolničkog sustava, a otpušteno s bolničkog liječenja je 1689 osoba.

Škole: Stanje na dan – petak 14.1.2022.
OSNOVNE ŠKOLE
Broj pozitivnih učenika: 50
Broj pozitivnih zaposlenika: 25
Broj učenika u samoizolaciji: 289
Broj zaposlenika u samoizolac: 8
Broj razred. odjela u samoizol: 4
SREDNJE ŠKOLE:
Broj pozitivnih učenika: 53
Broj pozitivnih zaposlenika: 10
Broj učenika u samoizolaciji.: 118
Broj zaposlenika u samoizolaciji: 8
Broj razred. odjela u samoizolaciji: 4
U odnosu na četvrtak 13.1.2022.:
u OŠ:
16 poz. učenika VIŠE
8 poz. zaposlenika VIŠE
98 ucenika u samoizolac. VIŠE
4 razred. odjela u izolaciji
u SŠ:
12 poz. učenika VIŠE
44 učenika u samoizolac. VIŠE
4 razredna odjela u izolaciji