Aktualno OG sada Ogulin

Popis stanovništva – Ogulin ima 12251 stanovnika, što je 1664 manje nego na prošlom popisu

Sva ogulinska naselja u minusu osim Marković sela.

Prema najnovijem popisu stanovništva čiji su prvi rezultati objavljeni danas, cijela Hrvatska je u debelom populacijskom minusu koji mnogi demografi proglašavaju katastrofom. Nema županije u Hrvatskoj koja je zabilježila rast stanovništva. Vukovarsko-srijemska je izgubila skoro svakog petog stanovnika (više od 19%), Sisačko-moslavačka i Brodsko-posavska 17.53%, a najmanji pad je bio u Zagrebu, Dubrovačko-neretvanskoj i Zadarskoj županiji.

U Karlovačkoj županiji ima 112. 596 stanovnika. U usporedbi s prošlim popisom, županija je izgubila 16 tisuća stanovnika. A kakva je situacija sa Ogulinom? Prema podacima DZS-a Ogulin od 2011. godine do ovog popisa ima 1664 stanovnika manje.

Pogledajmo tablicu sa rezultatima popisa i to za kategorije stanovnika, kućanstava i stambenih jedinica za Grad Ogulin te pojedinačno po naseljima:

 

Donosimo i tablicu u kojoj su podaci popisa iz 2011. godine uspoređeni  sa danas objavljenim podacima:


Pad broja stanovnika kreće se od 0,79% u Sabljak Selu do čak 41,84% u Ponikvama. Zanimljivo je da minus, veći ili manji, bilježe sva naselja Ogulina osim Marković sela koje je u malom, ali ipak plusu od 3,57%.