Aktualno OG sada Ogulin

Gotovo 11 milijuna kuna planira se uložiti za gradsku komunalnu infrastrukturu

Iz gradskog proračuna tijekom ove godine ukupno 10.795.000,00 kuna planira se izdvojiti za unaprjeđenje postojeće komunalne infrastrukture na području grada Ogulina.

Za izgradnju i uređenje gradskih parkirališta planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, a za izgradnju i uređenje autobusnih stajališta i ugibališta 50.000,00 kuna.

Za izgradnju i uređenje igrališta po mjesnim odborima osigurana su sredstva u iznosu od 210.000,00 kuna. Projektom izgradnje i uređenja mrtvačnica te pratećih objekata planirana su sredstva u iznosu od 745.000,00 kuna. Najveći dio sredstava predviđen je za dovršetak izgradnje i opremanje mrtvačnice u Drežnici te izradu projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnice u Jasenku. Manji dio sredstava utrošit će se za materijal, dijelove i tekuće održavanje postojećih mrtvačnica.

Između ostalog, a u okviru projekta izgradnje i uređenja rekreativnog puta duž obale jezera Sabljaci, u ovoj godini planira se rješavanje preostalih imovinskopravnih odnosa i apliciranje projekta za sufinanciranje iz EU fondova, za što je osiguran iznos od 120.000,00 kuna.

Jedna od prioritetnih investicija za grad Ogulin je rekonstrukcija ulice I. G. Kovačića – A. Šenoe (prvi prsten), a nastavak je planiran tijekom ove godine. Za tu namjenu u proračunu je predviđen iznos od 2.900.000,00 kuna. Ovim projektom nastavlja se započeta rekonstrukcija i uređenje prometnice sa jednostranim nogostupom, javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom sve do parkirališta ispod Frankopanske kule. Inače, u istoimenoj ulici je za uređenje ”Lovrićeve” fontane i prostora oko nje osiguran iznos od 250.000,00 kuna.

Čitav je još niz projekata čija realizacija je najavljena za ovu godinu, a među njima valja istaknuti i sanaciju Lomošćanskog mosta. S obzirom da je od Županijske uprave za ceste Karlovac preuzeta bivša lokalna cesta 34101 na kojoj se nalazi i most ”Lomost”, a koji je prema elaboratu specijalističkog pregleda potrebno žurno obnoviti, pristupilo se izradi projektne dokumentacije. Tako je u ovogodišnjem proračunu osiguran iznos od 2.000.000,00 kuna za izvođenje samih radova sanacije mosta.