PROMO

Projekt „IMPLEMENTACIJA IKT POSLOVNIH RJEŠENJA NAMIJENJENIH HOTELSKOJ INDUSTRIJI”

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta; “KK.03.2.1.19.0454 „IMPLEMENTACIJA IKT POSLOVNIH RJEŠENJA NAMIJENJENIH HOTELSKOJ INDUSTRIJI”

Naziv korisnika; HOTEL JOSIPDOL d.o.o., Zagreb, Iblerov trg 10, OIB 93430783912

Ukupna vrijednost projekta; 215.800,00 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi: 149.770,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 97.350,50 HRK

Operativni program: Konkurentnost i kohezija

www.strukturnifondovi.hr
Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.godina – Europskog fonda za regionalni razvoj