Aktualno OG sada Ogulin

Ogulin je po broju registriranih OPG-ova lani bio na drugom mjestu u Karlovačkoj županiji

Poljoprivreda i proizvodnja hrane i dalje predstavljaju važnu granu ogulinskog gospodarstva.

Velik broj naših sugrađana bavi se poljoprivredom, a u 2021. godini ovom se gospodarskom granom bavilo 760 registriranih subjekata. To je za 9 više nego 2020., a svi zajedno obrađuju 1882,37ha poljoprivrednih površina. Ogulin je po broju registriranih OPG-ova lani bio na drugom mjestu u Karlovačkoj županiji. Na ogulinskom području proizvodnja povrća ima dugu tradiciju, osobito autohtonih sorti kupusa i krumpira. U posljednje vrijeme na tržištu smo prepoznati i po proizvodnji repe, luka, mahuna te mlijeka i mliječnih proizvoda, ali i meda.

Voćarstvom se lani, na površini 56,52ha, bavio 221 poljoprivredni proizvođač. U posljednje vrijeme na našem području zasađeni su nasadi lijeske, aronije, borovnice te oraha.

Ekološka poljoprivreda na našem je području i dalje u povojima, jer se njome bavi relativno mali broj proizvođača. Ta se proizvodnja lani odvijala na 101,25ha, što je povećanje za 39ha u odnosu na 2020. godinu. Većina površina pod ekološkom proizvodnjom otpada na livade i pašnjake, a na manjem dijelu se proizvodi bobičasto voće, lijeska i orasi.

Što se tiče stočarstva na našem području, lani je smanjen broj goveda za 27 grla, a i 2 su manje držatelja stoke. Bez obzira što se smanjio broj goveda, porasla je proizvodnja mlijeka. To ukazuje na činjenicu da se radi o kvalitetnijem uzgoju goveda, što rezultira većom količinom mlijeka. Tako je tijekom 2021.g. 5 ogulinskih proizvođača isporučilo 465.186 litara mlijeka, što je za 21.017 litara više nego tijekom 2020..