Aktualno OG sada Ogulin

POU Ogulin – poziv za ponude predavača u programu učenja za odrasle, Hrvatski jezik za strance

Pučko otvoreno učilište Ogulin u skladu s nastavnim planom objavljuje poziv za predaju ponuda za predavača u programu učenja stranog jezika za odrasle osobe Hrvatski jezik za strance – opći, stupnjevi A1 – C1. Kandidati prema navedenom nastavnom planu i programu moraju zadovoljiti sljedeće kadrovske uvjere: mag. philol. educ. croat., mag. philol. croat. uz dodatnu pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu te je poželjno da imaju iskustvo u radu s odraslima. Ponude sa životopisom, preslikom diplome, domovnice i rodnog lista, treba poslati na adresu Pučko otvoreno učilište Ogulin, Trg Petra Stipetića 1, Ogulin ili putem elektronske pošte na adresu [email protected] od 16. do 22. rujna 2022. godine.

,