Aktualno OG sada Ogulin

Poziv građanima poplavljenih kućanstava

Iz gradske uprave upućen je poziv kojim se pozivaju građani sa područja Grada Ogulina čija su kućanstva pretrpjela štetu od poplave da dostave predstavnicima mjesnog odbora kojem pripadaju sljedeće podatke:

  • adresa kućanstva
  • broj članova u kućanstvu
  • površina poplavljenog stambenog prostora
  • površina poplavljenog gospodarskog prostora

Podatke treba dostaviti predsjednicima Mjesnih odbora do 21.09.2022. godine do kraja dana.

Kontakt podaci predsjednika Mjesnih odbora navedeni su niže.

MJESNI ODBOR JASENAK
Rajko Kosanović
[email protected]
098/368 629

MJESNI ODBOR TURKOVIĆI
Danijela Trifković
[email protected]
091/602 6213

MJESNI ODBOR SVETI JAKOV
Anđelka Salopek
[email protected]
098/940 8968

MJESNI ODBOR PRAPUĆE –ZAGRAD
Tomislav Srdarev
[email protected]
095/528 4792

MJESNI ODBOR ŽEGAR – PODVRH
Marinko Herman
[email protected]
091/514 4528

MJESNI ODBOR SVETI PETAR – PUŠKARIĆI
Dražemir Cindrić
[email protected]
099/415 4462

MJESNI ODBOR LOMOST
Krešimir Magdić
[email protected]
091/393 5680

MJESNI ODBOR PROCE
Miodrag Matijašić
[email protected]
098/707 538

MJESNI ODBOR OGULIN
Toni Pavlić
[email protected]
095/199 3888