Aktualno Hrvatska i svijet Svijet

Što se događa ako se u Njemačkoj prijava poreza na imovinu preda kasno?

Vlasnici nekretnina u Njemačkoj imaju rok do 31. listopada poreznoj upravi poslati prijavu poreza na nekretnine. Iako se čini da još ima vremena, zapravo i nije tako jer neke dokumente moraju izdati nadležne ustanove što može potrajati.Dakle, što se događa ako se prijava poreza na imovinu preda kasno?

Vrijede ista pravila kao i za zakašnjelo podnošenje prijave poreza na dohodak, kaže Jana Bauer iz Savezne udruge udruga za pomoć porezu na dohodak (BVL). Prije svega, porezne bi mogle odrediti novi rok za predaju s opomenom, ali to nije obvezno. Tada su prijete kazne i naknade za kašnjenje. Visina oba iznosa regulirana je zakonom, ali porezna uprava ima diskrecijsko pravo kada je riječ o kaznama.

Kazne mogu biti i do 25.000 eura
Prema riječima Jane Bauer, prvo se prijeti novčanom kaznom te se određuje daljnji rok za podnošenje prijave poreza. Ako rok istekne, a prijava nije predana, obračunava se penal. Za prvi propust kazna je između 25 i 250 eura, ponekad i više, kaže Bauer. Pojedinačna kazna ne smije premašiti iznos od 25.000 eura.

Visina naknade za kašnjenje iznosi 0,25 posto poreza, ali najmanje 25 eura za svaki započeti mjesec nastalog kašnjenja.

Hoće li rok za podnošenje biti produžen?

“Ako se porezna prijava uopće ne preda, porezna uprava uglavnom može napraviti procjenu”, kaže Bauer. Procjena je u većini slučajeva nepovoljna za vlasnike jer porezna uprava izdašno zaokružuje. No ni predračun vas ne oslobađa obveze podnošenja deklaracije. Poreznici u pravilu uz obavijest o razrezu određuju novi rok od četiri tjedna”, kaže Bauer za Fenix Magazin.

Ako porezni obveznici mogu rano predvidjeti da neće moći na vrijeme predati prijavu poreza na imovinu, prema riječima Jane Bauer, trebali bi zatražiti produljenje roka. Ako pogođeni mogu navesti posebne razloge za odgodu, porezni ured može odobriti produljenje.

Službenih izjava o tome još nema, ali stručnjaci pretpostavljaju da će se rok za prijavu poreza na nekretnine produžiti, dosad je prijava bila preslaba. Hoće li poreznici od 1. studenog doista krenuti u sankcije, ostaje za vidjeti.(N1)