Aktualno Hrvatska Hrvatska i svijet

Državni zavod za statistiku objavljuje konačne rezultate Popisa 2021.

Državni zavod za statistiku danas bi trebao objaviti konačne rezultate Popisa 2021. o ukupnom stanovništvu prema spolu i starosti, te prema narodnosti, vjeri, državljanstvu i materinskom jeziku.

Izgubili smo grad veličine Splita

Podsjetimo, prema prvim rezultatima Popisa stanovništva Hrvatska ima 3.888.529 milijuna stanovnika. U proteklih 10 godina Hrvatska je izgubila 396.360 stanovnika – više nego što ih ima Split. Najveći pad stanovništva, bilježe Vukovarsko-srijemska i Sisačko-moslavačka županija, dok je najmanji pad ostvaren u Gradu Zagrebu, Dubrovačko-neretvanskoj i Zadarskoj županiji.

Manje kućanstava, više stambenih jedinica

Također, prema prvom rezultatima, samo tri grada u Hrvatskoj – Zagreb, Split i Rijeka, imaju više od 100.000 stanovnika, a njih samo osam ima više od 50.000 stanovnika. U Hrvatskoj su 1.438.423 kućanstva, a stambenih jedinica je 2.350.444. Broj kućanstava smanjen je za 80.615 (5,31%), a broj stambenih jedinica povećan je za 103.534 (4,61%).(hrt)