Aktualno OG sada Ogulin

Potpisan ugovor za III fazu radova na rekonstrukciji ulice Augusta Šenoe

Gradonačelnik Dalibor Domitrović, uime Grada Ogulina, potpisao je Ugovor o javnim radovima na rekonstrukciji dijela ulice Augusta Šenoe i dijela ulice Ivana Gorana Kovačića u Ogulinu – III faza sa izvođačem radova Zajednicom ponuditelja Grasa d.o.o. iz Zagreba i Hidro-tehnika d.o.o. iz Ogulina.

S obzirom na specifičnost lokacije i blizine željezničke pruge M202 Zagreb – Rijeka, radovi po ovom ugovoru izvodit će se zasijecanjem pokosa željezničke pruge sustavom zabijenih talpi, kako bi se mogao izgraditi potporni zid u dužini od cca 150 m.

Stručni nadzor nad građevinskim radovima izvršiti će tvrtka Dom konzalting d.o.o. iz Vrbovskog, dok će geodetski nadzor biti povjeren tvrtki Geo-ing d.o.o. iz Ogulina uz nadzor odgovarajućih službi Hrvatskih željeznica.

Rok za izvođenje radova po ovom Ugovoru je 90 kalendarskih dana, a ugovoreni iznos je 2,7 milijuna kuna.