Aktualno OG sada Ogulin

Čišćenje korita rijeke Dobre

Na Vražjem prelazu danas se čisti  korito rijeke Dobre. Čiste se naplavine i otpad, a sve kako bi protočnost Dobre i na ovoj lokaciji bila što bolja.

Čišćenje su organizirale Hrvatske vode, a radove izvode djelatnici karlovačke tvrtke Aquaterm. Ukoliko radovi ne budu tijekom dana privedeni kraju, bit će nastavljeni sutra. (Foto:Radio Ogulin)