Aktualno OG sada Ogulin

Odgoda sanacije neleganih ispusta kanalizacije u Ogulinu, ne protivi se javnom interesu?

Rješenje Državnog inspektorata

Županijska uprava za ceste Karlovac zaprimila je Rješenje Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Službe za nadzor zaštite okoliša i vodopravne inspekcije od dana 21. travnja 2022. kojim rješenjem je naređeno  da na lokaciji u Ogulinu sanira oborinsku odvodnju na način da zatvori ilegalne ispuste sanitarne kanalizacije u sustav oborinske odvodnje.
Rješenje se temelji na inspekcijskom nadzoru kojim je utvrđeno da u oborinsku odvodnju pojedina domaćinstva ispuštaju sanitarne otpadne vode i otpadne vode od kiseljenja zelja u sustav oborinske odvodnje, a na što je Grad Ogulin učestalo upozoravao ŽUC Karlovac.

Zbog toga je ŽUC Karlovac javnom objavom pozvao sva domaćinstva, građane i pravne osobe koje imaju ilegalne priključke na oborinsku odvodnju preko kojih se ispušta sanitarna i otpadna voda u sustav oborinske odvodnje Županijskih cesta, da u roku 30 dana od dana objave obavijesti na Internet stranici Županijske uprave za ceste, zatvore ilegalne priključke i propisano saniraju.

Pitali smo

Rok u kojem Županijska uprava za ceste mora zatvoriti ilegalne ispuste sanitarne kanalizacije u sustav oborinske odvodnje bio je 02. lipnja 2022.

Stoga nas je zanimalo da li je taj posao saniranja odrađen, pa smo 05. rujna poslali upit ŽUC-u.

Kako odgovor nije stizao upit smo, ovaj put na više ŽUC-ovih adresa, ponovili 19. rujna. Jesu li gospoda u ŽUC Karlovac u to vrijeme bila zauzeta inajmljivanjem apartmana, sakupljanjem željezne armature ili nekim trećim stvarima nije nam poznato, no odgovor nije stigao ni do danas. Stoga smo njih prepustili Povjereniku za informiranje, a upit poslali Državnom inspektoratu koji je te poslove i naložio.

Iz inspektorata smo saznali da je Županijska uprava za ceste tek u listopadu, dakle prije svega par dana (a skoro mjesec dana nakon našeg upita)  zatražila produljenje roka za izvršenje rješenja:
Županijska uprava za ceste je u zakonskom roku zatražila produljenje roka za izvršenje rješenja, u listopadu 2022. godine, a s obzirom na opsežan posao sanacije oborinske odvodnje na području grada Ogulina” uz obrazloženje, te u smislu članka 140. Zakona o općem upravnom postupku kojim je propisano da na prijedlog stranke, a radi izbjegavanja nastanka teško popravljive štete, javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje može odgoditi izvršenje, ako se odgoda ne protivi javnom interesu.”

Državni inspektorat, Služba za nadzor zaštite okoliša i vodopravnu inspekciju je uvažila zahtjev Županijske uprave za ceste Karlovac, s obzirom da je utvrđeno da je odgoda izvršenja rješenja u javnom interesu, te je temeljem članka 140. stavak 1. i stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku doneseno rješenje o odgodi izvršenja rješenja.

Na naše pitanje do kada je to odgođeno dobili smo odgovor:”
Uzimajući u obzir narav upravne stvari odgođeno je izvršenje rješenja te je procijenjeno da je realno za očekivati završetak snimanja u listopadu 2022. godine.”

Eto, sva sreća da se to sve ne protivi javnom interesu. Valjda.