Aktualno Hrvatska i svijet Svijet

Povjerenik EK-a nabrojao koje sve odluke lideri BiH moraju što prije donijeti

Europski povjerenik za proširenje Oliver Varhely potvrdio je danas da je Europska komisija preporučila da se Bosni i Hercegovini dodjeli kandidacijski status i poručio da očekuje od bh. lidera da iskoriste ovu priliku.
Govorio je o paketu proširenja Europske unije te je poručio da je to geostrateška investicija EU.

“Želimo ubrzati proces proširenja na zemlje Zapadnog Balkana. Nedavno su države članice pozvale na ubrzani proces. Želimo regionalnu suradnju zemalja Zapadnog Balkana kako bi se približili EU. Fokusiramo se na plan ekonomskih ulaganja vrijedan 30 milijardi eura. Dio tih sredstava je već u tijeku i počeli smo investirati kroz 24 projekta čime se ubrzava socioekonomski jaz između Zapadnog Balkana i EU. Želimo manju ovisnost o Rusiji. Želimo energetsku neovisnost”, kazao je Varhely.
Podsjetio je da je Komisija preporučila da se BiH da status kandidata imajući u vidu da je napravljeno već nekoliko koraka. Nabrojali su i reforme koje očekuju da lideri BiH provedu što prije:

– Usvojiti, kao pitanje prioriteta, izmjene i dopune postojećeg Zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću kako bi se osigurao integritet

– Usvojiti novi zakon o visokom sudskom i tužiteljskom vijeću i usvojiti zakon o sudovima Bosne i Hercegovine

– Usvojiti zakon o sprječavanju sukoba interesa

– Poduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala

– Odlučno unaprijediti rad na osiguravanju efikasne koordinacije na svim razinama kada je riječ o upravljanju granicom i kapacitetima upravljanja migracijama, kao i osigurati funkcioniranje sistema azila

– Osigurati zabranu mučenja, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv mučenja i zlostavljanja

– Garantirati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupka u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima

– Osigurati rezultate u funkcioniranju na svim razinama mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne stečevine EU.

14 ključnih prioriteta
“Očekujemo da se lideri fokusiraju na reforme jer to narod BiH zaslužuje. Komisija je spremna pružiti podršku u izvođenju reformi. Četrnaest je ključnih prioriteta i BiH ih mora ispuniti”, poručio je Varhely.

“Davanje statusa zemlje kandidata je ponuda s europske strane upućena BiH i narodu BiH. Mi to činimo za narod BiH, međutim to dolazi uz visoka očekivanja. Politička elita to mora pretvoriti u stvarnost”, istaknuo je Varhely ranije danas.

Nakon izbora koji su održani u BiH, dodao je Varhely, očekuju da će zakonodavna tijela i vlade na državnoj razini i razini kantona, brzo biti formirani, kako bi se počeli baviti europskim reformama.

Odgovarajući na pitanje novinara N1 Esmira Milavića što očekuje točno od bh. lidera po pitanju preporuke statusa kandidata, Varhely je rekao je da se nada da će se zakoni koje su uključili u svoje mišljenje, naći na dnevnom redu parlamenta BiH.

“Jasno je da nije Komisija ta koja utvrđuje agendu, mi utvrđujemo prijedloge. Vijeće će se najranije sastati u prosincu i nadam se da će u BiH do tada biti formiran novi parlament te da ćemo imati vlade na državnom, federalnom i kantonalnom nivou. Nadam se da će se zakoni koji smo uključili u naše mišljenje naći na dnevnom redu parlamenta i nadam se da ćemo do prosinca imati drugačiju atmosferu za rad. Ono što treba uraditi je vrlo jasno”, rekao je Varhely. (N1)